Pyhtään RHY

Nämä ovat Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen kotisivut. Sivuilla tiedotetaan tapahtumista sekä muista jäsenistölle tärkeistä asioista. Tervetuloa sivuillemme.
Pyhtään riistanhoitoyhdistyksellä on nyt myös facebook sivut, tervetuloa tutustumaan.


Pyhtään metsästysseurat voivat lainata RHY:n laserasetta oheistarvikkeineen. Tiedustelut toiminnanohjaajalta.


Kirjatkaa villisika ja kaurissaaliit "oma riista" palveluun. Tilastot ovat nähtävillä Suomen riistakeskuksen "Alueelliset saalismäärät" sivulta.

Suurpetohavainnot voi tarkistaa tarvittaessa ”Riistahavainnot.fi” sivustolta.


Muistakaa ilmoittaa suurpetohavainnot petoyhteyshenkilöille. Luettelo yhteyshenkilöistä on sivulla ”SRVA ja suurpedot”.