Pienpedot

Hyvään riistanhoitoon kuuluu osana huolehtia pienpetokantojen säätelystä. Ilman metsästäjien suorittamaa pienpetojen metsästystä olisi useiden riistalintulajien poikastuotto paljon heikompi. Pidetään Pyhtään pienpetokannat kurissa!

Saaliiksi saadut pienpedot tulee hävittää niin, ettei esimerkiksi villisiat pääsevät syömään niitä. Pyhtäällä on tavattu supikoirasta tänä vuonna trikiiniä! Suositeltava tapa on lähettää saadut eläimet Eviralle. Tästä linkistä aukeaa ohjeet maksuttomaan lähetykseen.

Piepetokampanjan tuloskortit:

Pienpeto tuloskortti 2014

Palautus toiminnanohjaajalle.

RHY:n alueella on seuraavat koiranohjaajat koirineen hälytettävissä avuksi:

Tommi Rokka, ajavia koiria (myös ilves)

Tuomas Aaltonen, luolakoiria